3D Dental Modellerinde Destek Nasıl Atılır?

3D Dental Modellerinde Destek Nasıl Atılır?

3D baskı teknolojisi, diş hekimliği alanında da kullanılan dental 3D baskılar da dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalara olanak sağlamıştır ve bu alandaki büyümenin 2025 yılına kadar yaklaşık %30 artması beklenmektedir. Dental 3D baskı, diş hekimlerine ve laboratuvar teknisyenlerine, daha önce mümkün olanlardan çok daha hızlı bir şekilde taçlar gibi farklı tipte dental modelleri basma imkanı verir.

Dental modellerin pek çok çeşidi olduğundan, bu modellerin kusursuz bir şekilde basılabilmesi için farklı destek ayarlarına ihtiyaç duyarlar. Bazı dental modeller hiç destek gerektirmeyebilir. Herhangi bir 3D modelde, özellikle dental modellerde, desteklerin ayarlanması çok önemlidir çünkü bu, modellerin yapı plakasına sabitlenmesini sağlar ve 3D baskı başarı oranını artırır.

Dental Modellerin 3D Baskı Süreci Nedir?

Peki, dental modeller nasıl oluşturulur?

Öncelikle, diş hekimi hastanın dişlerini fiziksel bir izlenim almak yerine intraoral bir tarayıcı ile tarar.

Daha sonra tarayıcıdan toplanan veriler Exocad gibi bir dental yazılıma aktarılır ve burada dişler tasarlanır. Daha sonra bu dosya, kesilebilmesi için Formware veya Phrozen DS Slicer'a aktarılır.

Son olarak, dental modellerinize ilgili destekler eklenir ve kesilip basılır. Dört farklı türde dental model ve bunların gerektirdiği desteklere bakacağız:

Dental Model Destekleri

Dental kemerler, dilimleyici yazılım kullanılarak plakaya düz yerleştirilerek yatay olarak basılabilir. Bu genellikle dental modelleri bastırmanın en hızlı yoludur, ancak yapı plakasında en fazla yer kaplar.

Yukarıdaki örnekte, Sonic 4K'nın herhangi bir destek olmadan bir seferde 3 dental kemer basabileceğini görebilirsiniz. Bu şekilde, baskı süreci yaklaşık 1,5 saat sürecektir.

Eğer bir diş sağlığı uzmanı üretretkenliğini artırmak isterse, dental kemerlerini eğebilir ve yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi dikey destekler ekleyebilir ve kesici dişlerin en yüksek noktada olduğundan emin olabilir. Yukarıdaki örnekte, Sonic 4K ile bir seferde 5 dental kemer basılabilir, ancak baskı süresi daha uzun olacaktır. Baskıların tamamlanması yaklaşık 3-4 saat sürecektir.

Dental Modeller ve Taç Destekleri

Başka bir dental model örneği alalım. Bu tür dental model genellikle dental taçların uygunluğunu kontrol etmek için kullanılır. Uygunluk uygun şekilde ayarlandıktan sonra, hastaya taçlarının takılacağı bildirilir.

Dental modelin iç kısmı boş olduğu için, alt kısmına bir yüzey ekleriz, dental modeli alçaltırız ve yüksekliği 0,00 mm olarak ayarlarız. Dental kemerin iç kısmına destek ekleyin, böylece gizlenir ve dental kemerin en önemli kısmı olan üst kısmı etkilenmez.

Daha sonra, 3,0 mm boyutunda iki veya daha fazla delik ekleyin. Bu, baskı süreci sırasında fazla reçinenin tahliye edilmesi için kullanılacaktır. Çünkü reçine baskı sırasında içeride hapsolursa, bu dental baskının şeklini bozabilir.

Dental taçlar gibi dental parçalar için, destekler eklenmeden önce eğik hale getirilmeleri gerekecektir.

Taç kendi başına, plakaya doğru aşağıya bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Destekler taçın dış kısmına eklenmelidir. Destekler taçın iç kısmına değmemelidir çünkü bu kısım dişe doğrudan takılacaktır.

Taçı yaklaşık olarak 5,5 mm ila 6,0 mm yukarı kaldırın ve uç boyutu 0,8 mm ila 1,0 mm olan destekler ekleyin.

Dental Köprü Destekleri

Dental köprüler de özel destekler gerektirir. Modeli hafif bir açıyla kaldırın ve dental modelin altına bir yüzey ekleyin.

Daha sonra otomatik destekler ekleyin. Dental parçaya destek eklerken, dişler gibi kilit bölgelere müdahale etmemeye dikkat edin. Modeli çevirin ve doğru şekilde yapı plakasına tutturulması için ekstra destekler ekleyin.

CHITUBOX'taki yüzeye göre düzleştirme işlevini kullanarak dental modeli olabildiğince yüzeye yakın hale getirebilirsiniz. Döndür'ü tıklayın ve Yüzeye Göre Düzleştir'i seçin.

Bu, dental modelin basıldıktan sonra mükemmel bir uyum sağlamak ve herhangi bir şekil bozulmasını önlemek için yapılır.

Cerrahi Kılavuzlar ve Kollu (veya Delikli) Modeller

Cerrahi kılavuzlar, dental cerrahi için son derece önemlidir. Bu yüzden destekleri ayarlarken, orta çember gibi kritik alanlardan kaçınmamız gerekmektedir. Bu, hassas bölgelerin, örneğin çemberin çapının, baskı sırasında boyut değiştirmesini önlemek içindir.

Modeli çevirerek başlarız ve CHITUBOX'ta otomatik destekler ekleriz. Daha sonra orta çemberde olan tüm destekleri kaldırırız. Çemberin dış kısmına, iç kısmına değil, uç boyutu 0,8 mm ila 1,0 mm olan destekler ekleyin.

Bu şekilde, çember şeklini korur ve hastanın dişlerinin üzerine mükemmel bir şekilde oturacak şekilde tasarlanır.

 

RELATED ARTICLES